Tölgy és ember/Oak and human

A tölgyfa egész életét helyhez kötötten éli le. A kocsányos tölgy, akár ezer évig is élhet. Lenyűgözően hosszú élete során élőlények százezreinek ad élőhelyet, és holtában anyagai hasznosulva bomlanak le. Semmi sem vész kárba, a tölgy éltében és holtában is az életet támogatja, és mint növény szerves anyagok tonnáit termeli létezése során. Állj a tölgyfa elé, és gondolkozz el rajta, hogy te mint ember miként is viszonyulsz a földi élet körforgásához és léteddel miként támogatod azt. A szomorú tény, hogy az ember (időlegesen) kiemelve magát a természetes szelekciós nyomás alól természet-ellenes lénnyé vált. A civilizációnk iszonyatos károkat okoz a bioszférának, és a saját létezését is aláássa. Mit érünk el felpörgetett nyüzsgésünkkel? A gyors felmelegedéssel például elsöpörjük a holocénra jellemző élővilágot és új korszakot nyitunk meg a földtörténetben, amikor az élet alkalmazkodni fog az általunk megváltoztatott környezeti feltételekhez. Az ember evolúciós zsákutca, avagy a nagy agyvelő és minden vele járó előny(?) pusztán rövid távú hasznot jelentett a "csupasz majomnak". A tölgyfának nincsen idegrendszere, így tudata sem, mégis teljes életet él és életteret teremt, az életet támogatja. A tölgy erőteljesen jeleníti meg a földi élet diadalát, míg az ember a halált testesíti meg, az öncélú rombolást és tudata ellenére az esztelenséget. Beismerem, hogy bármely tölgyfa hasznosabb nálam, és fejet hajtok nagysága előtt.

The oak tree lives its whole life in a fixed position. Oak trees with stems can live up to a thousand years. Over its impressively long life, it provides habitat for hundreds of thousands of organisms, and when dead, its materials decompose into useful matter. Nothing is wasted, oak supports life both its alive and its dead, and as a plant it produces tonnes of organic matter during its existence. Stand in front of the oak tree and think about how you, as a human being, relate to and support the cycle of life on earth. The sad fact is that man has (temporarily) lifted himself out of the pressure of natural selection and become an anti-natural being. Our civilisation is causing terrible damage to the biosphere and undermining its own existence. What are we achieving with our frenzied hustle and bustle? With rapid warming, for example, we are wiping out the Holocene habitat and opening up a new era in Earth's history when life will adapt to the environmental conditions we are changing. Man is an evolutionary dead end, or the big brain and all the benefits(?) it brought to the "naked ape" were merely short-term gains. The oak tree has no nervous system, and therefore no consciousness, yet it lives a full life and creates a habitat, supporting life. The oak is a powerful representation of the triumph of life on earth, while man embodies death, self-destruction and, despite his consciousness, senselessness. I admit that any oak tree is more useful than I, and I bow my head before its greatness.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése