Növénytársulások: égeres láperdő

"Az égeres láperdők hazánk fiziognómiailag talán legösszetettebb erdei, a sokféle élőhelyet kínáló erdőknek ezért viszonylag nagy a diverzitása, különösen a fajok életformájának és cönológiai preferenciájának diverzitása. A flóraelemek közül az európai flóraelemcsoport tagjainak részesedése a 80%-ot is meghaladhatja. Az égerfák támasztógyökereiből a többszöri sarjaztatás miatt óriásira nőtt ún. égerlábak alakultak ki. Ezeknek a tetején liget- és láperdei, az alsóbb részeiken láperdei, a vízbe nyúló aljzatukon mocsári, míg a fák közti vízben hínárfajok élnek, a fákra liánok kúsznak.
A lombkorona uralkodó fajai az éger (Alnus glutinosa), szálanként elegyedhet hozzá a magyar kőris (Fraxinus pannonica) és a vénic-szil (Ulmus laevis). A cserjeszintben él a kutyabenge (Frangula alnus), a kányabangita (Viburnum opulus) és a rekettyefűz (Salix cinerea), liánja a keserédes csucsor (Solanum dulcamara). A gyepszint jellemző fajai a nyúlánk sás (Carex elongata), a zsombéksás (C. elata), a mocsári sás (C. acutiformis), a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), a szálkáspajzsika (Dryopteris carthusiana), a mocsárikocsord (Peucedanum palustre), ékessége a mocsárinőszirom (Iris pseudacorus). A láperdő vizében találjuk a békaliliomot (Hottonia palustris) és számos békalencsefajt (Lemna spp.és Spirodelapolyrrhiza). Az égerfák támasztógyökérszerűen kiszélesedő tönkjein gazdag mohaszint alakul ki, ritka mohákkal, amilyen az ezüstös vánkosmoha (Leucobryum glaucum), a Campylopus pyriformis, a Pohlianutans, a Mnium punctatum, M. affine, Amblystegium riparium stb. A magyarországi láperdőket korábban a közép-európai Carici elongatae-Alnetumhoz sorolták, majd két különböző fajgazdagságú, részben földrajzi asszociációra bontották (Thelypteridi-Alnetum és Dryopteridi-Alnetum). Ma újra egy társulásnak tekintik őket." forrás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése