A történetmesélés ereje és átka/The power of storytelling and curse

A szavaknak erejük van, a ráolvasások minden néphagyományban, vajákos gyógyításban jelen vannak. A szómágia ugyanúgy a placebón alapszik, ha hiszel benne, tényleg hat. Egyetlen lényegünkre célzó szóval mély sebet lehet ejteni a lelkünkön. A sértésekre jobban emlékszünk mint a dicséretekre. A szavak tudatos megválogatása a hallgatóság tökéletes ismeretében meglepően hatásos bűvöletet tesz lehetővé. Pláne, ha a hallgató direkt igényli az elvarázsolást. Remekül megfigyelhető a narancs rezsim szóhasználatán a szómágia működése. Ez persze nekem mint kívülállónak, aki fantasztikus irodalommal is foglalkozik, undorító és dühítő. A kommunikáció művészetét személyes haszonszerzésre és megtévesztésre használni bűncselekmény, hiszen a hallgatóság egyértelműen életkárt szenved el! Amit a narancs rezsim csinál gonosz ráolvasás, hogy megbénítva tartsa áldozatát, amíg teljesen kiszipolyozza. Egy kis reményre ad okot, hogy a roncs-társadalmunk egyik fele nem érti a narancs rezsim szómágiáját, de ezt a részt viszont más bénítja meg, a "csendőr pofontól" való rettegés. A magyar egy megfélemlített nép, amely csak csőcselékké felhergelve képes időszakos zavarkeltésre. Lásd a tévészékház ostromát 2006-ban, vagy a vérnyugdíjasokat az Orbán-szeánszokon. Mindkettő eléggé az alja az istenadta magyar népnek. A megnyomorított, rossz életű kisemberek nyomorúságukban bosszúért kiáltanak és kéjes örömmel gyűlölnek bárkit, hogy ne kelljen szembenézniük mérhetetlen veszteségükkel és a ténnyel, hogy kőkeményen át lettek baszva. Ennél finomabban nem tudom megfogalmazni.
Egy csalódott, készséghiányos, rossz lelkiismeretű, gyenge és megfélemlített dupla proto-állam fojtogatja egymást eltérő okokból szenvedve a felsoroltaktól. Az etnonacionalista fele horgostul benyelte a narancs rezsim szómágiáját. Teljesen agymosott lett. Reménytelen. Nem lehet áttörni a bűbájon avagy hiten. Esélytelen józan érvekkel hatni egy olyan emberre, aki irracionális hatás alatt van, vagyis az érzelmei mozgatják. Tény, mindannyian érzelmi lények vagyunk, de idővel megtanuljuk használni a legfejlettebb agyterületeinket is, és józan észre teszünk szert. Csak miért vagyunk ilyen kevesen ebben a jobb sorsra érdemes országban? A valamikori szépreményű Magyarország a régiós társaitól is kezd elmaradni. Mert Árpád-átka, a fosztogató mentalitás és a teljesen téves kivételesség tudat megmérgezi a magyarokat. Amiből fakad a sérelmi politika, hogy minket mindenki bánt és harcolnunk, védekeznünk kell. Oh, sóhaj, eszement téveszme.
Mit lehet tenni? A szómágiát a köz céljára és a jó teremtésére használni. Az értelmiség egyik bűne, hogy lepaktált a rezsimmel, és világjáró polgárként megteheti, hogy ha már bűzös a medence, elmenjen nyugati nagyvárosokba, ahol aztán eltartott kisujjal panaszkodhat. Közben a magyar emberek oktatását, reményeinek életben tartását feladta. Feladta a harcot a "gonosz" vagyis a romboló önérdek ellen, és ezzel bizonyította a gyengeségét. Miért ilyen gyenge a magyar nép? Erősnek hazudja magát, de szemmel láthatóan képtelen életben maradni, a magyar nemzet öngyilkos spirálba zuhant bele és senki sincs, aki megállítana zuhanását, amit repülésnek vél. Kinek a felelőssége? 

Words have power, incantation are present in all folk traditions, in all vajakic healing. Word magic is equally based on placebo, if you believe in it, it really works. A single word aimed at our essence can inflict a deep wound on our soul. We remember insults better than praise. A conscious choice of words, with perfect knowledge of the listener, makes for a surprisingly effective charm. Especially if the listener directly demands the magic. The word magic of the orange regime is perfectly illustrated by its use of words. This is, of course, disgusting and infuriating to me as an outsider who also deals with fiction. Using the art of communication for personal gain and deception is a crime, as the audience is clearly suffering a loss of life! What the Orange regime is doing is viciously incantation into it to keep its victim paralysed until it is completely drained.  Perhaps is a small hope that one half of our wrecked society does not understand the word magic of the orange regime, but this part is paralysed by another, the fear of the "gendarme slap". Hungarians are an intimidated people, only capable of periodic disturbances when they are turned into a mob. See the siege of the TV house in 2006, or the angry pensioners at Orbán's séances. Both are pretty much the lowest of the low for the God-given Hungarian people. The crippled little people cry out in their misery for revenge and take a lustful pleasure in hating anyone so that they don't have to face their immense losses and the fact that they have been screwed over hard. I can't put it any more subtly than that.
A frustrated, deprived, poor conscience, weak and intimidated double proto-state is strangling each other for different reasons suffering from the same. The ethno-nationalist has hook, line and sinker sucked in the word magic of the Orange regime. It has become completely brainwashed. Hopeless. There is no way to break the spell or the belief. It is hopeless to use reason to influence a man who is under irrational influence, i.e. driven by his emotions. In fact, we are all emotional creatures, but in time we learn to use our most advanced brain areas and we gain common sense. Why are there so few of us in this better-fate country? Hungary, once a fair hope, is starting to lag behind its regional peers. It is because the Árpád curse, the looting mentality and the consciousness of utterly mistaken exceptionalism are poisoning Hungarians. Hence the politics of grievance, that everyone is hurting us and we have to fight and defend ourselves. Oh sigh, delusional delusion.
What can be done? Use word magic for the public good and to create good. One of the sins of the intellectuals is that they have made a pact with the regime, and as globe-trotting citizens they can afford to go to the big cities of the West when the pool is stinking, and then complain with their little fingers crossed. Meanwhile, he has given up on educating the Hungarian people and keeping their hopes alive. He has given up the fight against 'evil', that is, against destructive self-interest, and in so doing has demonstrated his weakness. Why are the Hungarian people so weak? It pretends to be strong, but it is apparently unable to survive, the Hungarian nation has fallen into a suicidal spiral and there is no one to stop its fall, which it believes to be a flight. Whose responsibility is it?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése